WWD Sweden, org.nr 835001-2475, C/O Barbro Sandin, Fäjö Norra 15, 371 94 Lyckeby samt e-postadress wwdsweden(@)wwdsweden.com är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vi värnar om din integritet och strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som vi behandlar.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

När du blir medlem i vår förening kommer du att lämna vissa personuppgifter till oss. Dessa personuppgifter är ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

 

Vårt ändamål med personuppgifter

Den information som vi samlar in från dig kan komma att behandlas för följande ändamål:

  • För att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig
  • För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning
  • För att vi ska kunna skicka ut information till dig som är relevanta för dig som medlem
  • För att kunna skicka ut nyhetsbrev/medlemsinformation, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs

 

Känsliga uppgifter

Vid evenemang där mat ska serveras brukar vi samla in uppgifter om eventuella allergier. Om du samtycker till att vi får information gällande din allergi kommer vi att förstöra informationen när evenemanget är slut.

För minderåriga barn krävs underskrift av vårdnadshavare.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av WWD Sweden.

Vi har som mål att du som besökare och användare av vår webbplats ska känna dig trygg att dina personuppgifter respekteras och behandlas på ett korrekt sätt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast kommer användas för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

WWD Sweden sparar som utgångspunkt endast dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap. För en mer detaljerad beskrivning av hur länge vi sparar dina olika personuppgifter, se nedan.

  • Vi behandlar din e-postadress för att kunna skicka information via e-post till dig. Informationen sparas under en period av 12 månader (årsvis, februari-februari) på vår hemsidas administration.
  • Vi behandlar ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig vid träffar eller evenemang. Informationen sparas  under en period av 12 månader (årsvis, februari-februari) på vår hemsidas administration.
  • För att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen sparar vi uppgifter som krävs enligt bokföringslagen, t.ex. uppgifter om din transaktion med oss, under sju år från avtalets ingående.

Dina personuppgifter kan sparas under en längre tid än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller eventuellt myndighetsbeslut.

All behandling och insamling av personuppgifter inom WWDSweden sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Samtycke till sparande av information

Du samtycker till denna integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter genom att registrera dig på någon/några av våra kurser hos oss eller i övrigt använda vår webbplats.

 

Nyhetsbrev/Medlemsinformation

I samband med anmälan till någon/några av våra kurser kommer du att få nyhetsbrev/medlemsinformation och andra utskick via e-post som vi tror kan vara av intresse för dig.

 

Avregistrering Nyhetsbrev/Medlemsinformation

Avregistrering av nyhetsbrev/medlemsinformation görs med fördel per e-post till wwdsweden(@)wwdsweden.com. Ett annat alternativ är att leta upp ett tidigare utskick från oss och klicka på ”avsluta prenumeration” längst ner i mailet. Avregistreringsmailet bör innehålla uppgift om namn, företag och den e-postadress avregistreringen gäller för att säkerställa avregistreringen.

Vid avregistrering kan du som medlem hämta information via vår hemsida.

Användning av Cookies

På våra webbplatser har vi placerat så kallade ”cookies” där vi samlar in användarstatistik om din dator eller enhet, IP-adress, operativsystem, webbläsare och dina besök. Denna statistik används för att förhindra bedrägerier och hjälper oss att underhålla, utveckla och förbättra webbplatsernas prestanda, interaktionsdesign, layout och navigering. Mer information om cookies och hur du blockerar användningen av cookies finns i vår cookiepolicy.

 

 

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

En medlem/fd medlem har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter WWDSweden behandlar. En sådan begäran om registerutdrag skall göras skriftligt och vara undertecknad av den sökande. Den skall också innehålla uppgift om förnamn, efternamn, epostadress samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

WWD Sweden

c/o Barbro Sandin

Fäjö Norra 15

371 94 Lyckeby

Observera att WWDSweden ej kan behandla begäran av registerutdrag via mail. Utdragen sänds till den sökandes epostadress inom en månad från det att ansökan har inkommit till WWDSweden.

Begäran om rättelse av personuppgift eller återkallelse av samtycke görs till wwdsweden(@)wwdsweden.com.

 

 

Ändringar i vår integritetspolicy

WWDSweden äger rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.wwdsweden.com. Om det i framtiden sker större förändringar i denna integritetspolicy kan du komma att meddelas detta via e-post.

 

 

Personuppgiftsansvarig

WWD Sweden, org.nr 835001-2475, C/O Barbro Sandin, Fäjö Norra 15, 371 94 Lyckeby samt e-postadress wwdsweden(@)wwdsweden.com är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).