Wild West Dancers Sweden (WWD) är en förening som startades år 2001 av ett gäng entusiastiska line dancers i Ronneby. Föreningen har fem instruktörer Mimmi Mejlon, Maria Blasek, Linda Fransson, Regina Kangas och Annika Grubisic. Föreningens instruktör utbildas kontinuerligt; lär sig nya danser och dansteknik.

WWD anordnar varje år ett antal öppna danser vilket innebär att vi bjuder in både våra egna medlemmar och andra klubbar att komma och dansa hos oss. Många av våra medlemmar åker till andra föreningar och dansar på deras öppna danser. Här träffar vi likasinnade och byter erfarenheter med varandra och ibland är det utlärning av en ny dans. Gemenskapen är stor och stämningen är trevlig oavsett om man är gammal eller ung, nybörjare eller van dansare. Det spelas oftast musik som passar alla dansnivåer.

Det startades år 2000 ett samarbete mellan några föreningar i södra Sverige. Detta samarbete resulterade i något som fick namnet Sydostalliansen – och som växer ju fler föreningar som går med. Samarbetet går bl a ut på att träffas och diskutera danser och danskvällar. Instruktörerna från de olika föreningarna väljer gemensamt ut fem danser som ska ingå i varje kurs, övriga danser väljer respektive förening själva. Det är självklart roligare för våra föreningars dansare att veta att det spelas musik till danser som man kan då man åker iväg till öppna danskvällar.

Vi vill gärna bli fler, kom med du också!

OCH DU, GLÖM INTE – LINE DANCERS NEVER MAKE MISTAKES, THEY DO VARIATIONS!

Med vänliga hälsningar WWDSweden