BASIC LINE DANCE TERMS
Beskrivningarna ursprungligen skrivna på engelska av Tony & Lana Wilson, Desert Dancers LLC
ukwtony@dakotacom.net, keedance@dakotacom.net, www.tucsondancer.com

Översättning, tillägg till och modifieringar av texten för anpassning till svenska förhållanden och NTAs rekommendationer samt urval anpassat till verksamheten hos Wild West Dancers i Ronneby gjorda av Maria Källquist.

ADVANCED anger avancerad nivå, se level.
BEGINNER anger nybörjarnivå, se level-
BALL vad främre delen av foten heter på engelska, vilket gör att ordet dyker upp i många steg och stegbeskrivningar. Ex. Ball step och Step-ball-change.

BALL-CHANGE Ställ ner främre delen av en fot samtidigt som du lyfter den andra. Ställ ner den lyfta foten och skifta tyngden till den. Kan göras på vänster eller höger fot.
Ex:  & Steg på främre delen av höger fot samtidigt som man lyfter vänster fot
2 Steg på vänster fot intill den högra

BRUSH/SCUFF Scuff gör man med hälen. Foten svingas framåt och när den passerar golvet nuddar hälen. Brush gör man med främre delen av foten som nuddar golvet när den passerar framåt, bakåt eller korsande.

CHARLESTON rörelse i 4 takter. Kan göras med vänster eller höger fot.
Steg med fot 1 fram, Kick med fot 2, Steg bakåt med fot 2, Touch bakåt med fot 1.
Ex:
1 Gå fram med höger fot
2 Kick framåt med vänster fot
3 Gå bak med vänster fot
4 Touch bakåt med höger tå

CHASSÉ se shuffle.

CLAP Klappa i händerna.

CLOSE / TOGETHER Innebär att man sätter foten intill den andra.

COASTER STEP Görs på räkningen “ett och två” (tre steg på två takter). Kan göras med vänster eller höger fot.

Steg bak med fot 1,
Steg intill med fot 2,
Steg fram med fot 1.
Steget används för att byta fot och är möjligt, men ovanligt att göra i andra riktningar.

Vanligast är ett coaster step som börjar bakåt.
Ex:
1 Steg bak på vänster fot & Steg intill med höger fot
2 Steg fram på vänster fot

Ett coaster step framåt är mer ovanligt.
Ex:
1 Steg fram på vänster fot & Steg intill med höger fot
2 Steg bak på vänster fot

COUNTS Antal takter som en dans, en stegsekvens, har innan man börjar om från början igen.

CROSS Ena foten i kors över den andra, om inget annat anges ställer man sig på den korsande foten – beroende på dans och steg kan det vara på främre fotbladet eller hela foten.

CROSS SHUFFLE Se även under shuffle. Stegkombination med tre steg på två takter där första foten korsar över den andra foten, en snabb och kort förflyttning av den andra foten och ytterligare ett steg i kors över med den första foten. En liten förflyttning sker i den riktning man korsar foten, men alla stegen ska vara små.
Ex:
1 Steg med vänster fot i kors över höger fot & Litet snabbt steg på främre delen av höger fot
2 Steg med vänster fot i kors över höger fot

DRAG Betyder att dra eller släpa foten utan tyngd men med golvkontakt. Oftast, men inte alltid avslutas steget med att man lägger tyngden på den släpade foten.

FAN rörelse i 2 takter. Tån på foten i fråga rör sig ut till sidan och tillbaka igen medan hälen stannar på plats.

FULL TURN En helvändning sker på två steg, ca ½ varv i taget (i vals görs steget på tre takter). Kan göras på höger eller vänster fot.

GRAPEVINE se vine.

HEEL TWISTS Tyngden på främre delen av foten. Hälarna rörs antingen åt vänster eller höger och sedan tillbaka igen. Tårna stannar på plats (jämför med fan). Steget är naturligtvis också möjligt att göra med endast ena foten. När båda fötterna flyttas tillsammans i det här steget kallas det för SWIVELS.

HEEL & TOE SPLITS Kallas även HEEL SPREADS. Hälarna delas och förs samman igen. Toe splits är samma steg, fast med tårna.

HIP BUMP eller HIP SWAYS Vickning på höften i angiven riktning.

HITCH Knäet lyfts rakt upp så att benet bildar ett upp-och-nedpå-vänt L. Benets nederdel ska hänga rakt ner och benet ovanför knäet ska vara parallellt med golvet.

HOLD (håll) Håll still en takt (eller flera om så anges). Att inte göra någonting kan vara svårt. Om det blir för jobbigt att räkna takten – gör en handklapp, det är aldrig fel.

HOOK (krok) Ena foten korsas över det andra benet, foten läggs mot benet precis under knäet, tårna pekar nedåt. Det ska se ut som siffran fyra, rätt- eller bakvänd beroende på vilken fot som används.

IMPROVER anger nivå över nybörjare, se level.

INTERMEDIATE anger relativt hög nivå, se level.

JAZZ BOX rörelse i 4 takter. Kallas även JAZZ SQUARE, men vissa varianter liknar mer än triangel. Det finns många olika varianter varav några är med en vändning.

Den vanligaste varianten korsar över på första steget med höger eller vänster fot.
Ex:
1 Korsa höger fot över vänster.
2 Steg bak på vänster fot.
3 Steg bak och något åt sidan på höger fot.
4 Steg fram på vänster fot.

För att få snygg stil på dansen rekommenderas att dra foten intill den andra före steg 3 och steg 4. En vanlig variation på steget är att steg 4 istället hamnar intill den andra foten, vilket mer formar en triangel än en box.

Med hjälp av en Jazz box kan du vända 1/4 åt något håll. Vändningen görs oftast i takt 3.
Ex:
1 Korsa höger fot över vänster.
2 Steg bak på vänster fot.
3 Vänd ¼ och gå åt sidan på höger fot.
4 Steg intill på vänster fot.

JUMP Hoppa. För den som ogillar att hoppa kan man göra hoppet väldigt litet och endast markera det med överkroppen.

KICK En kick är i dans en liten kontrollerad spark. Lyft önskad fot upp och gör en liten sträckrörelse i underbenet. Den kan naturligtvis överdrivas eller göras högre för att uttrycka något i dansen om man så önskar. Den kan göras med vänster eller höger fot.

KICK-BALL-CHANGE rörelse med tre steg på två takter. Gör en liten kick och därefter en ball-change som beskrivs ovan.
Kombinationen blir en kick med fot 1, steg på främre delen av fot 2 (ball step) och steg intill på fot 1. Man kan börja med vänster eller höger fot.

LEVEL Betyder nivå och anger svårighetsgraden på dansen. Men det är en subjektiv bedömning som görs av koreografen själv, vilket innebär att man inte kan vara helt säker på att det stämmer. Beteckningen ”absolute beginner” brukar aldrig vara annat än en nybörjardans, medan ordet ”beginner” kan vara samma sak men det är också en klass inom tävlingsdans vilket gör att den kan ligga vid övre gränsen av vad en nybörjare klarar av.

LOCK STEP Ett lock step är en shuffle framåt eller bakåt med ett låsningssteg i mitten.

Lock Step Forward (framåt)
Ex:
1 Steg fram på höger fot
2 Steg framåt men i kors bakom den högra foten
3 Step forward on R

Lock Step Back (bakåt)
Ex:
1 Steg bak på höger fot
2 Steg bakåt men i kors framför den högra foten
3 Step forward on R

MAMBO Det här är ett sammansatt steg som görs på räkningen ett-och-två. Kan göras på vänster eller höger fot och i alla olika riktningar (vanligast fram, bak eller åt sidan).
Ex:
1 Gunga fram på höger fot & Gunga tillbaka tyngden till vänster fot
2 Steg med höger fot intill vänster fot.

 MONTEREY rörelse på 4 takter. En stegkombination där man oftast vänder ¼ eller ½ varv, men det är möjligt att vända mer.
Ex:
1 Touch med höger tå åt höger sida
2 Dra in högerfoten intill vänster fot, lägg tyngden på den och vänd åt höger på främre delen av foten (oftast ¼ eller ½)
3 Touch med vänster fot ut åt vänster
4 Ställ vänster fot intill höger och lägg över tyngden

 NTA Betyder National Teachers Association och är en amerikansk organisation som samlar danslärare inom Country & Western-danser, dit linedance hör. Som instruktör kan man bli medlem och få en tidning med artiklar som handlar om hur man kan lära ut dans. För dansare finns terminologi, d v s beskrivningar över olika steg, dansstilar och annat smått och gott. Här hittar du även tävlingsregler och klassindelningar. Hemsida: http://www.ntadance.com

PADDLE TURN Ett steg som är mycket likt step turn, men här lägger man inte lika mycket vikt på den första foten, endast tillräckligt för att kunna ”paddla” och därmed vrida sig runt på foten som är kvar under kroppen.

PIVOT En vändning där du vänder på den fot du har tyngden på. Många blandar ihop den med en step turn, även koreograferna är litet oense om vad som avses. Den korrekta beskrivningen enligt NTAs terminologi är: En vändning där du har vikten på främre delen av ena eller båda fötterna. En förflyttande vändning som utförs med låren låsta ihop och fötterna isär i femte position. (Marias översättning från http://www.bald-eagle.de/download/Schriittbezeichnungen.pdf vilken trots ursprunget är på engelska)

RESTART Betyder att man ska starta om stegkombinationen från början. Vanligt i danserna över nybörjarnivå. Man gör detta för att dansstegen bättre ska passa in med musiken. Det hörs ofta väl i musiken att man ska börja om.

ROCK-RECOVER rörelse på 2 takter. Gunga ut från kroppen med en fot på takt 1 (lägg mycket, men inte all tyngd på foten). På takt 2 skiftar du tyngden tillbaka till den första foten. Kan göras med vänster eller höger fot i vilken riktning som helst.

ROCKING CHAIR rörelse på 4 takter. Det här är en kombination av två mambosteg, ett framåt och ett bakåt med en fot kvar på plats i mitten av gungstolen. Det är möjligt, men ovanligt att börja med bakåtsteget.
Ex:
1 Gunga framåt på höger fot
2 Gunga tillbaka till vänster fot
3 Gunga bakåt på höger fot
4 Gunga tillbaka till vänster fot

 RUMBA BOX rörelse på 8 takter med håll på fjärde och åttonde takten. Kan börja framåt eller bakåt och med vänster eller höger.
Ex:
1 Steg åt höger på höger fot
2 Steg intill med vänster fot
3 Steg bak med höger fot
4 Håll
5 Steg åt vänster med vänster fot
6 Steg intill med höger fot
7 Steg fram på vänster fot
8 Håll
Den här sekvensen kan göras snyggare om man före varje steg för foten intill den andra.

RUN RUN RUN 3 snabba steg framåt.

RÄKNING Man räknar till åtta takter i de flesta danser, valsen räknas till sex takter innan man börjar om.

SAILOR STEP alltid 3 steg på 2 takter. Fot 1 korsar bakom den andra foten, fot 2 går åt sidan, fot 1 går åt andra sidan. Kan göras både med höger och vänster fot.
Ex:
1 Steg med höger fot bakom vänster & Steg med vänster fot åt vänster sida
2 Steg med höger fot åt höger sida
Det här steget kan användas som vändning, men blir då inte lika tydligt, vänder gör man då på första steget.

SHUFFLE alltid 3 steg på 2 takter. En shuffle kan gå framåt, bakåt eller åt sidorna. När den går rakt åt sidan kallas den även CHASSÉ (efter franskans jaga – fötterna jagar varandra). Kan även trampas på plats, men kallas då oftare för en cha-cha-cha.
Ex:
1 Steg fram på höger fot & Steg på främre delen av vänsterfoten intill den högra foten
2 Steg framåt på den högra foten
Det är också vanligt att vända med det här steget. Man vänder oftast ½ eller ett helt varv. Då kallas det shuffle turn eller triple turn.

SHUFFLE TURN Man använder samma stegkombination som i en shuffle men istället för en rak rörelse kan man vända successivt under stegkombinationen eller snabbt på endast ett av stegen (första eller sista, som är de steg då man förflyttar sig).
Ex:
1 Vrid ¼ åt höger och ställ dig på höger fot & Steg på främre delen av vänsterfoten intill den högra foten
2 Vrid ytterligare ¼ åt höger och ställ dig på höger fot

SIDE-CLOSE-SIDE Stegkombination åt sidan: sida-intill-sida. Steg åt sidan på fot 1, steg intill på fot 2, steg åt sidan på fot 1.

SKATE Glidande steg som liknar skridskoåkning. Glid framåt och åt sidan med foten i en liten utåtgående kurva. Tyngden ska läggas på foten precis på takten, vilket innebär att du måste börja rörelsen något före dess (kan göras på en eller flera takter, vid flera ska man landa på foten på den sista takten).

SLIDE Glidande steg där du försöker flyta över golvet utan att släppa kontakten. Tekniken är att skjuta ifrån med den ”bakre” foten.

SNAP Knäpp med fingrarna, ibland anges med vilken hand och/eller i vilken riktning.

STEP Steg görs i alla möjliga riktningar med antingen vänster eller höger fot.

STEP TURN Stegkombination, ofta i två takter, med vändning. Gå fram på fot 1, vänd inåt och lägg över tyngden på fot 2. Vanligt är att man vänder ½ varv, ovanligt men det förekommer ¾ varvs vändning. När man vänder ¼ varv heter det enligt NTA military turn, men få koreografer använder den termen utan man brukar ange steget som step turn ¼.
Ex:
1 Steg fram på höger fot
2 Vänd åt vänster och lägg över tyngden på vänster fot

STOMP Foten sätts ner platt och med kraft, en stamp. Man skiljer på STOMP UP där tyngden blir kvar på motsatt fot och STOMP DOWN där du lägger tyngden på foten du stampat med. Heel stomp är en variant där du stampar enbart med hälen.

STRUTS rörelse i 2 takter. Det finns två olika:
Heel strut – man sätter i hälen på första takten och följer efter med tån samt lägger över tyngden på andra takten.
Toe strut – man sätter i tån på första takten och följer efter med hälen samt lägger över tyngden på andra takten.

SUGARFOOT stegkombination med tre steg på två takter. Gör en touch med första fotens tå bredvid hålfoten på fot 2, byt till touch med första fotens häl, korsa första foten över fot 2 (alternativt ställ ner foten bredvid fot 2 eller ta ett litet steg framåt) samtidigt som du lägger tyngden på den första foten.
Ex:
1 Touch med höger tå bredvid vänster hålfot & Touch med höger häl bredvid vänster hålfot
2 Steg fram på höger fot (eller i kors över vänster fot beroende på dans)

SWEEP Kallas även för RONDÉ. Tån rör sig över golvet från en punkt till en annan i en cirkelrörelse, normalt framifrån och bakåt eller vice versa. Steget görs ofta på två takter, men annat antal förekommer.

SWIVEL Se heel twist.

SYDOSTALLIANSEN En grupp av instruktörer från södra och östra delarna av Sverige som träffas två gånger om året. På mötena väljs tre nybörjadanser, tre danser på nästa nivå, tre mer avancerade danser samt en s. k. nostalgidans (något gammalt som någon vill ta upp igen). De valda danserna lärs i möjligaste mån ut och ska alltid spelas på klubbarnas danstillställningar (helst utan att man behöver fråga efter dem, men alla DJs har låtarna för aktuell termin med sig så det är bara att fråga om den inte har spelats under kvällen). I andra delar av landet finns liknande samarbeten mellan klubbarna, allt för att man ska kunna åka till varandras evenemang utan att riskera att bli panelhöna.

TAG En extra stegsekvens som stoppas in mitt i dansen på grund av att musiken har en s.k. brygga (en del som bryter av från den normala sekvensen i musiken). På nybörjarnivå är det sällsynt med tag eftersom det kan vara knepigt att komma ihåg ytterligare en stegsekvens och var den passar in. Det brukar höras mycket tydligt var det kommer en tag. De är mer regel än undantag i danser på högre nivåer.

TOUCH/POINT En touch innebär att du sätter i foten men inte lägger någon tyngd på den och fortsätter därmed nästa steg med samma fot. Man sätter i tån eller främre delen av foten.
En point är en specialvariant av en touch när man sträcker ut benet från kroppen och då som en konsekvens använder enbart tån när man sätter i utan tyngd. Kan göras åt valfritt håll.

TWINKLE Också ett steg där man inte riktigt är överens alltid. I nybörjarkursen hos WWD träffar man på begreppet med följande beskrivning: Steg i kors över fot 2 med fot 1, steg åt sidan med fot 2, steg intill med fot 1.
Ex:
1 Korsa vänster fot över höger
2 Steg åt höger sida med höger fot
3 Steg intill med vänster fot

Det här är vad jag ibland elakt kallar för en ”fusk-twinkle”, medan t ex koreografen till Sundown Waltz beskriver det som en twinkle. I den enligt NTA korrekta definitionen beskrivs ett steg med betydligt mer förflyttning och en slags flytande skiftning av riktning.

VINE eller GRAPEVINE rörelse i 3 takter. Vanligast är kombinationen sidan-bakom-sidan, men steget kan förlängas – EXTENDED VINE – och fjärde steget blir då i kors framför.
Ex:
1 Steg åt vänster med vänster fot
2 Steg med höger fot något i kors bakom vänster
3 Steg åt vänster med vänster fot

Det är också vanligt att vända i det här steget, vändningen görs då på tredje steget.
Ex:
1 Steg åt vänster med vänster fot
2 Steg med höger fot något i kors bakom vänster
3 Vrid åt vänster och sätt vänster fot rakt fram mot den nya väggen
Fjärde steg, direkt efter en vine kan vara en mängd olika, men mycket vanliga är en touch, en kick eller en hook.

WALL Betyder vägg och anger de antal olika väggar man vänder sig mot för att börja om stegkombinationen. Man kan ha en enväggsdans som alltid börjar om på samma vägg, men vanligare är två- eller fyraväggsdanser.

WALK Är bara rakt översatt från engelskan, ett steg. Man kan gå framåt eller bakåt.

WALTZ BASIC Grundsteg i vals – alltid i grupper om 3. Ett grundsteg i vals går framåt i en grupp om tre steg och bakåt i ytterligare en grupp om tre steg. Första steget ska vara långt och de andra två korta.
Ex:
1 Steg fram på vänster fot (långt steg)
2 Steg med höger fot intill vänster
3 Steg med vänster på platsen (byt tyngd)
4 Steg bakåt på höger fot (långt steg)
5 Steg med vänster fot intill höger
6 Steg med höger fot på plats (byt tyngd)

WEAVE Det här är samma slags sidorörelse som en vine, men den här har ingen begränsning utan pågår så länge det står i stegschemat. En weave kan börja med ett steg åt sidan, i kors framför eller i kors bakom och påbörjas med vänster eller höger fot.
Ex:
1 Steg åt höger med höger fot
2 Korsa vänster fot framför höger
3 Steg åt höger med höger fot
4 Korsa vänster fot bakom höger

För att sammanställa den här listan över ord och begrepp har jag översatt, skrivit själv och kopierat ur stegbeskrivningar. När jag använt en direkt källa finns det angivet, annars är informationen taget ur minnet och från olika kurser där jag lärt mig stegens beskrivningar enligt NTAs principer.
Listan är tänkt att hjälpa dig som dansar linedance hos Wild West Dancers i Ronneby och är till största delen riktad mot nybörjarkursen. För dig på högre nivåer kan det saknas beskrivningar av de mer avancerade stegen och stegkombinationerna.
De stegschema som delas ut är på engelska, men med hjälp av grundläggande kunskaper i engelska och den här listan hoppas jag att ni ska kunna tillgodogöra er texten ändå. Hör gärna av dig om det är något som du saknar i beskrivningarna så lägger vi till det. /Maria

Ronneby 2017-03-05